OBD სკანერი

OBD სკანერი LCD 1.5 V

OBD სკანერი LCD 1.5 V

1999 წლიდან აშშ-ს ბაზრისთვის წარმოებული ბენზინის მანქანები;2001 წლიდან ევროპული ბაზრისთვის წარმოებულ..

100 gel

OBD სკანერი Wi-Fi 1.5 V

OBD სკანერი Wi-Fi 1.5 V

1999 წლიდან აშშ-ს ბაზრისთვის წარმოებული ბენზინის მანქანები;2001 წლიდან ევროპული ბაზრისთვის წარმოებულ..

50 gel

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)